Ważne kontakty

Sołectwo Borowa I – sołtys Wojciechowski Zdzisław, 
zam. Borowa I, ul. Długa 87, tel. 0 44 714-84-37

Sołectwo Borowa II – sołtys Borowiecki Czesław,
zam. Borowa II, 149, tel. 0 44 714-83-91

Zespół Szkół w Gałkowie Dużym 
ul. Dzieci Polskich 14, 95-041 Gałów Duży
Dyrektor Zespołu Szkół: Katarzyna Czapnik

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres e-mail: zs.galkow(at)koluszki.pl
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
Adres e-mail: gimgalkow(at)szkoly.lodz.pl

Telefon: (44) 714 58 43

Dodaj komentarz