Notatka ze spotkania z Burmistrzem Koluszek

Subiektywna notatka mieszkańca Borowej uczestnika wczorajszego spotkania z Burmistrzem naszej gminy, które odbyło się wczoraj w budynku straży pożarnej w Borowej.

1. Nowy odbiorca śmieci – Od pierwszego grudnia mamy nową firmę odbierającą odpady. Wysokość opłat nie ulega zmianie. Nowy odbiorca wprowadził nowy harmonogram oraz dodał jeden worek na popiół. Cieszymy się mamy nadzieję, że również standard usługi będzie na podobnym poziomie jak do tej pory.
2. Usuwanie odpadów z dzikich wysypisk śmieci w lesie. Nadal borykamy się z zaśmiecaniem pustych działek oraz pobliskich terenów leśnych odpadamy. Burmistrz na dzień dzisiejszy monitoruje ten problem. Przypominam, że nasza jesienna akcja związana ze „Sprzątaniem Świata” spotkała się z dużym odzewem w śród mieszkańców i pozwoliła uporządkować kompleks działkowo-mieszkalny w okolicach ul. Ogrodowej. Mam nadzieje, że działania te wspólnie z gminą będą nadal prowadzone i z każdym rokiem grono uczestników będzie się powiększało. Warto w tym miejscu również zaapelować do wszystkich abyśmy baczniej zwracali uwagę na naszych sąsiadów, gości a może naszych robotników. Zakazane jest również wywożenie do lasu odpadów zielonych gdyż są to odpady, które jeśli nie utylizujemy na własnej działce powinniśmy je oddać w specjalnym worku firmie HAK.
3. Jeżeli mają Państwo odpady typu stary sprzęt RTV-AGD albo wielkogabarytowe, to również w naszej gminie jest taki punkt. SZOK gmina ulokowała w Koluszkach obok oczyszczalni ścieków. Więcej informacji na stronie gm. Koluszki.
4. Oznaczenie dróg w Borowej – Niestety działania gminy przeciągają się (pierwsze rozmowy dotyczące tego tematy rozpoczęły się już w czerwcu. Mam nadzieję, że sytuacja, która miała miejsce na początku lipca nie powtórzy się i tym razem nowa firma odbierająca odpady nie będzie miała problem z lokalizacją ulic pomimo braku tabliczek – szkoda, że zadania z pozoru proste gmina tak wolno realizuje zasłaniając się nowymi problemami. (Pomijam już incydentalne problemy straży pożarnej, pogotowia czy policji, których pojazdy błądziły szukając właściwego adresu)
5. Kwestia zalanego przedszkola – osuszanie i remont. Na spotkaniu został również poruszony temat zalanego przedszkola w Gałkówku, do którego rejonu należy nasza wieś. Wszyscy zarówno przedstawiciele gminy jak i rodziców zgodni są, że przedszkole wymaga jak najszybszego remontu. Remont jest ten konieczny również w salach na parterze, które ucierpiały w mniejszym stopniu jednak na ścianach widoczne są zacieki zadaniowe i wychodząca grzybnia. Rodzice wyrazili obawę o zdrowie dzieci, którym gmina nie zapewniła budynku zastępczego i przebywają w pomieszczeniach zagrzybiały w śród hałasu pracujących maszyn. Przedstawiciele gminy z beztroska wyrażali się o powierzchniowym grzybie na ścianach i wielokrotnie powtarzali, że nie zagraża to zdrowiu przebywających tam dzieci. Cóż szkoda, że nie dostarczyli na spotkanie ekspertyz sanepidu potwierdzających to stanowisko. Wówczas może i ekipa remontująca mogłaby prowadzić prace bez masek na twarzach.
6. Autobus i sprawy związane z przedłużającą się rozmową ze Speed Travel niestety z relacji przedstawicieli gminy dowiedzieliśmy się, że prowadzone rozmowy z nowym przewoźnikiem w zasadzie zostały zakończone, jednak przewoźnik ma problemy z zebraniem wszystkich pozwoleń i prawdopodobny termin uruchomienia połączenia to połowa stycznia 2014 r. Jest to profesjonalny przewoźnik działający w naszym regionie – obsługuje połączenie Łódź-Koluszki i dziwi mnie ten stan rzeczy. Zwłaszcza, że w naszej wsi sa osoby, które regularnie dojeżdżają do pracy do Łodzi, a gmina, której zadaniem jest wypełnianie obowiązków zapewnienia komunikacji nie potrafi sumiennie się z tego wywiązać. Dla mniej wtajemniczonych w zawiłości prawa pozwolę sobie przytoczyć cytat z Infor’u – profesjonalnego prawniczego portalu internetowego:
„Gmina odpowiada za zbiorowy transport lokalny,(…) Gmina jest właściwa m.in. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego”

Więcej tu:
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387066,transport_publiczny_w_gminie_powiecie_i_wojewodztwie.html.

Obecnie gmina z trudem zapewnia wszystkim mieszkańca naszej wsi komunikacje z Łodzią. Pozostawiając zupełnie nierealizowane zadanie związane z transportem wewnątrz-gminnym.
Tym samym odcięci jesteśmy od możliwości dotarcia do siedziby gminy w Koluszkach.

7. Oświetlenie ulic – tu znowu należy odnotować fiasko, co prawda jedna z ulic otrzymała lampy które zostały powieszone w związku ze zdjęciem ich z innej ulicy ale na oświetlenie innych ulic nie mamy co liczyć – powód jak zwykle brak środków w budżecie, dlaczego ponieważ zarezerwowana jest kwota 2 mil zł na remont ulicy długiej w Borowej. Niestety jest on pod znakiem zapytania ponieważ kosztorys opiewa na kwotę 6 mil zł, które gmina chce pozyskać ze Schetynówek , ale tu niestety jesteśmy na liście rezerwowej – Trochę mi to przypomina starą rzeczywistość  satyrycznie przedstawioną w filmach z tamtego okresu. Mimo to Burmistrz kilkakrotnie powtarzał tą inwestycję jaką najważniejszą w gminie w przyszłym roku oby doszła do skutku u nie była powodem braku środków na ratowanie doraźne innych ulic, ponieważ z moich obserwacji wnioskuję, że część prac, które wykonano w tym roku po zimie będzie wymagała powtórzenia.
8. Dziki i szkody rolników – Tu Przewodniczący Rady wypowiedź rozpoczął od opisania cudownej rzeczywistości u jednego z gospodarzy uprawiających wysokiej , jakości ziemniaki, nie pozostawił jednak złudzeń mieszkancą Borowej i Zielonej Góry. Nie mamy co liczyć na pomoc gminy w walce z dzikami, a szkoda, bo jak przykład Pana przewodniczącego pokazuje wystarczy aby każdy rolnik upomniał się o swoje. Ciekawe dlaczego gmina nie może (a może nie chce) pomóc rolnika w dochodzeniu swoich racji np. w procesach mediacyjnych albo w sądzie?
9. Odśnieżanie drogi dojazdowe plus pług dla Borowej i Zielonej Góry. Na zakończenie pozostał punkt, których przynajmniej w teorii możemy zaliczyć już w listopadzie do sukcesów. Tu należy podkreślić konsekwentne starania mieszkańców Borowej zwłaszcza tych którzy w zimie i na wiosnę tonęli zaspach i błocie, którzy nie odczepiali linek holowniczych od zaczepów w zderzakach i zostawiali samochody 1,5 kilometra od domu aby móc rano dostać się do pracy. W dniu zebrania pojawiły się siatki, uznano ulicę ogrodową wraz z kilkoma innymi ulicami jako ulice dojazdowe (które będą odśnieżane w 2 kolejności) oraz chyba najważniejsze dla naszej wsi, Zielonej Góry oraz Gałkówka będzie osobny sprzęt. Mam wiec nadzieję, że tej zimy nie usłyszę że pług odśnieża właśnie inną część gminy i dotrze do nas za kilka godzin.
10. Na zebraniu mówiono również o gazyfikacji Gałkówka oraz o planach zgazyfikowania Borowej poprzedzając to wywodem na temat cen gazu. No cóż w dobie, gdy Kraków wprowadził zakaz opalania węglem i drewnem oraz zakończonego niedawno szczytu klimatycznego w Warszawie, uwagi te mówiąc bardzo oględnie wydają się być nie na miejscu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Gmina. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz